SCB10X ร่วมลงทุน Talos สตาร์ทอัพพัฒนาระบบซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล

SCB10X ร่วมลงทุนใน Talos บริษัทสตารท์อัพผู้พัฒนาเทคโนโลยี เพื่อช่วยนักลงทุนสถาบันในการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ในรอบ Series B สามารถระดมทุนได้ 105 ล้านดอลลาร์ ดัน มูลค่ากิจการเพิ่มเป็น 1.25 พันล้านดอลลาร์ ขึ้นสู่ “ยูนิคอร์น”
นางมุขยา (ใต้) พานิช Chief Investment Officer บริษัท เอสซีบี เท็นเอกซ์ จำกัด (SCB 10X) กล่าวว่า “โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมสำหรับอนาคต และเล็งเห็นว่าระบบการจัดการคำสั่งซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล และคริปโทเคอร์เรนซีของ Talos (Talos’ Crypto Order Management and Execution)

ได้รับการออกแบบเพื่อตอบสนองความต้องการของกองทุนทางเลือก (Hedge Fund) ผู้จัดการสินทรัพย์ (Asset Managers) ธนาคารต่างๆ นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Brokers) ผู้ค้าหลักทรัพย์ (Dealers) และนายหน้าหลักในการซื้อขาย (Prime Brokers) ตลอดจนผู้ให้บริการต่างๆ อีกทั้ง Talos ให้บริการเทคโนโลยีด้านโครงสร้างพื้นฐานการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล

รวมถึงคริปโทเคอร์เรนซี (Crypto Trading Infrastructure) ที่ครอบคลุมแก่ลูกค้ากลุ่มสถาบัน ช่วยให้ลูกค้าสามารถจัดการ การลงทุนได้อย่างครบวงจร (Trade Life Cycle) ตั้งแต่ต้นจนจบอย่างสมบูรณ์ เริ่มตั้งแต่ช่วยในการค้นหาราคาในหลากหลายตลาด (Price Discovery) จนถึงการดำเนินการซื้อขาย (Execution) ตลอดจนการชำระราคา และส่งมอบสินทรัพย์ (Clearing and Settlement)

“เราไม่สามารถที่จะมองข้ามการเปลี่ยนผ่านที่กำลังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องของภาคส่วนการเงินได้เลย เรามองว่าบทบาทของ Talos จะมีความสำคัญยิ่งในการช่วยทำให้สินทรัพย์ดิจิทัลเป็นที่ยอมรับในกลุ่มนักลงทุนสถาบันอย่างแพร่หลาย และรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้มีส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของในการเติบโตของ Talos”

นายแอนทอน แคทซ์ (Anton Katz) ประธานบริหารและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Talos กล่าวว่า เราเชื่อว่าในที่สุดนั้นโครงสร้างพื้นฐานของสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Assets Infrastructure) จะมีผลเป็นวงกว้างกับทางอุตสาหกรรมการเงินโดยรวมทั้งหมด อันเนื่องมาจากว่าบรรดาสินทรัพย์พื้นฐานต่างๆ ในโลกการลงทุนปัจจุบัน (Traditional Assets) ในที่สุดก็จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีใหม่นี้ด้วย

ทั้งนี้ การระดมทุนครั้งนี้มาจากบรรดาผู้ร่วมทุนของเรา ซึ่งได้แก่ สถาบันการเงินที่มีชื่อเสียง และมีประวัติอันยาวนานหลายแห่งจากวอลล์สตรีท ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญอย่างยิ่งของอุตสาหกรรมการเงินของโลก เราคงได้ยินกันมานานแล้วว่า สถาบันการเงินกำลังจะเข้ามาในโลกสินทรัพย์ดิจิทัล แต่แท้ที่จริงแล้ว บรรดาสถาบันการเงินต่างๆ นั้นได้เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และทาง Talos รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจและการสนับสนุนจากบรรดาสถาบันการเงินเหล่านี้

การระดมทุนของ Talos ครั้งนี้ เกิดขึ้นหลังจากบริษัทได้เห็นปริมาณการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของนักลงทุนสถาบันที่เพิ่มจำนวนอย่างมหาศาล ถึง 20 เท่าของปริมาณการซื้อขายเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกัน (Year-over-Year -YoY) ในการระดมทุนครั้งล่าสุดนี้ ยังได้รับการสนับสนุนด้วยการเพิ่มทุนจากหลายบริษัทที่ได้ร่วมลงทุนกับ Talos อยู่แล้ว

รวมถึงร่วมทำ Partnership กับ Talos อันได้แก่ บริษัท Andreessen Horowitz, PayPal Ventures, Castle Island Ventures, Fidelity Investments, Illuminate, Initialized Capital และ Notation Capital ด้วยยอดเงินทุนใหม่นี้ จะทำให้ Talos สามารถขยายการให้บริการสู่ เอเชีย-แปซิฟิก และทวีปยุโรปได้อย่างมั่นคง พร้อมไปกับการเจริญเติบโตและการสรรค์สร้างเทคโนโลยีตลอดจนนวัตกรรมใหม่ๆ ขึ้นมา เพื่อที่จะช่วยสนับสนุนวัฏจักรการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลได้อย่างสมบูรณ์ให้ครอบคลุมทุกขั้นตอนของการลงทุน (End-to-end Trade Lifecycle) รวมถึงการพัฒนาเครื่องมือ และอุปกรณ์ช่วยเหลือต่างๆ อันมีประสิทธิภาพ ทั้งก่อนและหลังการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล

Talos มีเจตนารมณ์ในการนำเงินทุนไปใช้ในการขยายทีมชั้นนำของ Talos ในระดับโลก ในปีที่ผ่านมาทีมงานของเรานั้นมีจำนวนเพิ่มขึ้นถึง 400% ในปัจจุบัน Talos มีตำแหน่งงานในเมือง และประเทศต่างๆ ทั่วโลก ได้แก่ นิวยอร์ก ลอนดอน สวีเดน และสิงคโปร์ รวมถึงตำแหน่งงานที่สามารถทำงานจากที่บ้าน (Remote Roles)

Related Posts